Piratpartiet Göteborg – Uppstartsprotokoll

I PP Göteborgs uppstartsprotokoll kan du läsa om bland annat vår verksametsplan samt de olika styrelsemedlemmarna.

 

1.Mötets öppnande
Mikael Persson förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet fastställde röstlängden enligt följande:
Nicolas Sahlqvist
Christopher Hakulinen
Egil Möller
Göran Widham
Anton Nordenfur
Henrik Brändén
Andreas Kettelholt
Christian Aliaga
Mikael Persson
Deeqo Hussein

3. Mötets behörighet
Mötet beslöt att finna sig behörigt.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare, och två justerare
Mötet valde Mikael Persson till mötets ordförande.
Mötet valde Anton Nordenfur till mötets sekreterare.
Mötet valde Marcus Karlsson och Christopher Hakulinen till mötets justerare tillika rösträknare.

5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.

6. Beslut att bilda förening
Mötet beslutade att enbart medlemmar i Piratpartiet och folkbokförda i Göteborgs kommun har rösträtt i denna fråga.
Mötet beslutade enhälligt att bilda kommunföreningen Piratpartiet Göteborg.

7. Antagandet av stadgarna
Mötet beslutade enhälligt att anta föreslagna stadgar, med ändring av säte och verksamhetsomfattning till Göteborg, och namnet Piratpartiet Göteborg.
Mötet beslutade att anta stadgebilaga enligt följande:
“Medlemskap
Vid styrelsens prövning av medlemskap enligt §2.1, andra meningen, har styrelsen endast rätt att neka medlemskap för personer verksamma eller boende i Ale, Alingsås, Göteborg, Häryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö om särskilda skäl finnes.”

8. Årets verksamhetsplan och budget
Mötet beslutade verksamhetsplan enligt följande.
“Piratpartiet Göteborg vill under verksamhetsåret 2013 starta upp sin verksamhet genom att arbeta med föjande:

Piratpartiet Göteborg..

… verkar för att sprida sin politik.

…verkar för att arbeta utåtriktat genom att arrangera och delta i: Bokbord, utdelning av flyers, demonstrationer, festivaler/mässor/event, värvningar, universitetsbesök, debattartiklar/media, sociala medier, Postreklam, arrangera event/bjuda in, skolbesök.

…arbetar för att utveckla och genomföra studieverksamhet, dels genom återkommande utbildningar (studiecirkelverksamhet) och dels som punktinsatser (helgkurser eller liknande) inom följande områden: #Lokalpolitik/Kommunalpolitik för att förmedla Partiets ställningstagande i kommunala frågor. Samt för att lära sig hur kommunal/lokalpolitik fungerar

#Partigrundkurs, för att lära sig hur partiet fungerar.

#Praktiska utbildningar, tex. retorik, debattartikelskrivningar, motionsskrivningar osv.

…arbetar för att samarbeta med Ung Pirat Göteborg.

…arbeta för att möjliggöra kandidatur till kommunalvalet 2014 och verkar för att värva lämpliga kandidater, samt anta ett kommunprogram.”

Mötet beslutade att bordlägga frågan om budget till ett extra medlemsmöte samt att uppdra åt styrelsen att kalla till detta samt bereda underlag inför budgeten.

9. Val av årets styrelse:
                 a) Val av ordförande
                 Mötet valde Egil Möller till ordförande.
                 b) Val av sekreterare
                 Mötet valde Deeqo Hussein till sekreterare.
                 c) Val av kassör
                 Mötet valde Nicolas Sahlqvist till kassör.
                 d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio.
                 Mötet valde att styrelsen ska ha 2 ledamöter.
                 e) Val av dessa ledamöter
                 Mötet valde Göran Widham och Paula Roth till ledamöter.

10. Val av årets revisor och ersättare för denna
Mötet valde Nils Agnesson till revisor och Anton Nordenfur till ersättare för denna.

11. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att bordlägga frågan till ett kommande extra medlemsmöte.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor restes.

13. Mötets avslutande
Mikael Persson förklarade mötet avslutat.

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>