Piratpartiet | För ett fritt och öppet internet Piratpartiet – För ett fritt och öppet internet

Följ oss i sociala medier

En liten film om Piratpartiet


PP Göteborg har kommit igång!

utropstecken

Nu har vi startat upp en lokalavdelning för Piratpartiet Göteborg. Söndag den 12/5 hade vi vår första styrelsemöte i samband med vår veckoliga piratfika. Protokoll Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Göteborg 2013-05-12   §1 Mötets öppnande   Ordförande Egil Möller förkloarar att mötet är kallat i enlighet med stadgarna genom epost till styrelsens medlemmar den 30 april 2013.   §2 Val av mötesfunktionärer   Till mötesordförande utsågs Egil Möller. Till mötessekrterare utsågs Göran Widham. Till justerare utsågs Paula Roth.   §3 Godkännande av dagordning   Dagordningen godkändes med tillägget… Läs mer