PP Göteborg har kommit igång!

Nu har vi startat upp en lokalavdelning för Piratpartiet Göteborg.

Söndag den 12/5 hade vi vår första styrelsemöte i samband med vår veckoliga piratfika.

Protokoll Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Göteborg 2013-05-12
 
§1 Mötets öppnande
 
Ordförande Egil Möller förkloarar att mötet är kallat i enlighet med stadgarna genom epost till styrelsens medlemmar den 30 april 2013.
 
§2 Val av mötesfunktionärer
 
Till mötesordförande utsågs Egil Möller.
Till mötessekrterare utsågs Göran Widham.
Till justerare utsågs Paula Roth.
 
§3 Godkännande av dagordning
 
Dagordningen godkändes med tillägget ”inval av medlemmar” under övriga frågor.
 
§4 Föregående protokoll
 
Det finns inget föregående protokoll eftersom detta är det första styrelsemötet i föreningen.
 
§5 Val av firmatecknare
 
Styrelsen utser ordförande och kassör att var för sig teckna föreningens firma.
Firmatecknare är således Egil Möller och Nicolas Sahlqvist.
 
Styrelsen uppdrar åt Nicolas Sahlqvist att ordna med  organisationsnummer och bankkonto. Han ges fria händer att välja den bank som är billigast och lämpligast.
 
§6  Verksamhetsplan
 
Utbildning
 
Utbildningsaktiviteter på gång i partiet:
18-19/5      Pirathelg i Västerås        Deeqo Hussein ska dit
25-26/5      Mediaträning i Sthlm     Vi har en plats och beslöt att skicka Deeqo Hussein.
                                                              (Göran Widham är ändå där som ledare.)
15-16/6      Kursledarkurs                 Vi beslöt fråga medlemmarna vilka som vill åka.
 
Egna utbildningsaktiviteter i Göteborg:
Egil Möller håller en programmeringskurs som cirkel som syftar till att ge allmänbildning i programmering. Just nu för medlemmar, men den borde kunna användas som utåtriktad verksamhet för att locka intresserade och skapa goodwill.
 
Partiet har ett samarbete på gång med ett studieförbund. Göran Widham kollar vilket.
 
Styrelsen beslutade att ha ambitionsnivån att genomföra fyra lokala utbildningar under resten av 2013: Två partikurser som helgaktiviteter och två kurser i utåtriktat arbete som studiecirklar. Den första cirkeln i utåtriktat arbete borde kunna startas med de aktivister som var med på Stora Pirathelgen som deltagare.
 
Styrelsen diskuterade också att ha temakvällar om olika lokalpolitiska frågor med inbjudna föredragshållare.
 
Utbildningsansvarig
Styrelsen utsåg Göran Widham som ansvarig för utbildningsfrågor.
 
Lokalpolitiskt program
 
Styrelsen beslutade att samla så många aktiva som möjligt för att gå på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 23 maj. Deeqo Hussein utsågs till ansvarig för denna aktivitet.
 
Styrelsen beslutade också att samla alla som vill till en brainstormingkväll om vilka lokalpolitiska frågor vi kan intressera oss för. Eftersom det är viktigt att knyta an till den lokalpolitisk plattform vi drev i valet 2010 frågade vi Jacob Hallén om han ville delta. Jacob uppdrogs att hitta ett lämpligt datum senast i början av juni. Deeqo Hussein fick ansvaret att planera träffen tillsammans med honom.
 
Styrelsen diskuterade också att anordna temakvällar runt de lokalpolitiska frågor vi kommer fram till att vi ska driva. Just nu har vi redan en diskussion om kollektivtrafik och psykisk ohälsa i skolan. Vi beslöt att planera temakvällar runt dessa och andra frågor efter att vi haft brainstormingen. Göran Widham uppdrogs att redan nu börja leta lämpliga gästtalare för en träff om kollektivtrafik.
 
Programansvarig
Ansvarig för det lokalpolitiska programmet utser styrelsen efter brainstormingkvällen.
 
Utåtriktat arbete
 
Evenemang att kanske delta i:
Olofshöjd – festival 25-26 maj (Vi vann skolvalet där.)
Andra långdagen början på juni
West Pride 2 juni (funktionärsutbildning 19 maj Paula kan gå, 26 maj – UP har pengar till deltagande)
Hammarkullenfestivalen juni
Picnicfestivalen 6 juni
Amnestidemo 6 juni
EU-kritisk demo 6 juni
 
Innan styrelsen avgör vilka vi ska satsa på behöver vi veta vilka andra liknande evenemang som finns. Nicolas Sahlqvist uppdrogs att göra en lista.
 
Egna aktiviteter att genomföra:
Styrelsen beslutade att söka tillstånd för egna manifestationer, bokbord, flygbladsutdelningar etc. Vi planerar att göra sådana aktiviteter varannan söndag med start den 19 maj.
Nicolas Sahlqvist uppdras att ansöka om tillstånd för att vara på Kungsportsplatsen, Järntorget och/eller i Brunnsparken.
Den 19 maj anordnas bokbord i Brunnsparken från kl 12 och framåt.
 
Utrustning
Styrelsen inventerade utrustning för torgmöten o dyl:
# UP GBG äger en trasig talaranläggning som finns hos Nicolas.
# Jacob Hallén har en batteridriven talaranläggning som vi kan låna.
# Göran har ett PA som kanske kan användas. 
Vi uppdrog åt Göran och Nicolas att kolla noggrannare på vad som kan användas.
 
Dokumentation
Styrelsen konstaterade att det är viktigt att filma våra aktiviteter för dokumentation och direktpublicering i sociala medier.
 
Kampanjansvarig
Styrelsen utsåg ingen kampanjansvarig utan kommer att utse ansvariga för de olika aktiviteterna.
 
§7 Sociala media
 
Styrelsen definierade ansvaret för sociala medier så här:
# Se till att uppdatera bloggen med allt som är viktigt – externt och internt
# Se till att vår närvaro i sociala medier som vår egen blogg på goteborg.piratpartiet.se, facebook, twitter, youtube mm länkas till varandra.
# Se till att våra extrna aktiviteter dokumenteras med video eller bild och att våra interna är dokumenterade med information
 
Styrelsen ansåg att det behövs två personer som delar detta ansvar och utsåg Deeqo Hussein och Christopher Hakulinen (om han säger jag) till ansvariga.
 
Egil kontaktar Nils Agnesson om blogginloggning och piratewebaccess.
 
Styrelsen bestämde också att det behöver fixas en googlekalender för PP Göteborgs aktiviteter. Ingen ansvarig utsågs.
 
§8 Planering av aktiviteter
 
Se utåtriktat arbete
 
§9 Övriga frågor
 
Godkännande av medlemskap
 
Styrelsen beslutade att godkänna Adam Eltér från Halmstad som medlem i PP Göteborg. Egil Möller åtog sig att ordna registrering av detta.
 
§10 Öppen fråga och idéstund för medlemmar
 
Syfte 
Att samla upp vad de närvarande som inte sitter i styrelsen vill att styrelsen tar upp så att det om behov finns kan tas upp på nästa möte.
 
Telefonrundringning till medlemmar vars medlemskap går ut
Vi diskuterade möjligheten att få ut en lista över medlemsskap som är på väg att gå ut, så att vi kan ringa och påminna folk om att förnya.
Egil Möller kontaktar Rick Falkvinge elelr annan lämplig person för att få ut en lista över medlemmar och förnyelsedatum som vi kan jobba med.
 
Aktivera gamla aktivister
Vi diskuterade möjligheten att aktivera tidigare aktiva som är kvar i partiet och i Göteborg. Jacob Hallén uppdrogs att göra en lista över folk som varit aktiva.
 
Medlemmar som erbjudit sig …
Vi diskuterade funktionen att vid medlemsinträde kryssa sig som aktivist/volontär. Om den fungerar så finns det anledning att kontakta de medlemmar som kryssat i den.
Egil Möller uppdrogs att kolla hur den fungerar idag. 
 
§11 Nästa styrelsemöte
 
Det blir inget möte den 26 maj eftersom tre av fem ledamöter är bortresta så att styrelsen inte är beslutsmässig. Piratfikan genomförs som vanligt.
Nästa möte blir därför den 9 juni. Dagordning görs i en pad. Deeqo Hussein ansvarar för att skapa en ny på piratenpad.
 
§12 Mötets avslutande
 
Egil Möller avslutade mötet.
 
 
 
Vid protokollet:
 
 
Göran Widham
Göteborg 2013-05-13
 
 
 
Justeras:
         
 
Paula Roth
Göteborg 2013-0513

 

IMG_9739

Följande aktiviteter  inom den närmaste tidsramen:

Bokbord 19 maj

Tid: 12:00-

Plats: Kungsportsplatsen

Facebook event:https://www.facebook.com/events/492816317439089/498448230209231/?notif_t=plan_mall_activity

Kommunfullmäktige sammanträde 23 maj

Tid: 15:30-

Plats: Börsen, Östra Hamngatan 21

Facebook event:https://www.facebook.com/events/450816045010962/?ref=22

(Mer info kommer löpande under veckan)

Med vänliga hälsningar Deeqo Hussein

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>