Protokoll från årsmöte 2014-02-22

I PP Göteborgs årsmöte kan du läsa om bland annat vår verksametsplan samt de olika styrelsemedlemmarna. 1 Mötetsöppnande Egil Möller förklarar Piratpartiet Göteborgs medlemsmöte för öppnat kl 17:30 2014-02-22 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 9 röstberättigade, samt 1 medlem med yttrande och förslagsrätt. Röstlängd: Jacob Hallén Egil Moeller Oscar Isaksson Sofia Lundgren Andreas Kettelhoit Nicolas Sahlqvist Mikael Iresten 7 medlemmar med rösträtt Francisco Blas Izquierdo Riera Från §6 8 medlemmar med rösträtt Adam Eltér Från §11 9 medlemmar med rösträtt Martin… Läs mer

Kallelse till årsmöte för Piratpartiet Göteborg 2014-02-22 16:30

Hej! Du är härmed kallad till Piratpartiet Göteborgs årsmöte 2014-02-22 klockan 16:30 på Norra ågatan 10. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 8. Revisionsberättelse för det föregående året 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 12. Val av årets styrelse:… Läs mer

Dörrknackning i Gbg (utvärdering och tips)

PP Göteborg anordnade den 14-16 januari en dörrknacknings kampanj. Vi var cirka 4-5 personer som knackade dörr alla dagarna. Sammanfattningsvis tyckte alla att de var kul och lätt. Vi gick 2 och 2 och ibland 3 som grupp och knackade dörr. Det funkar bäst om man går i par om man skulle tappa bort sig eller glömma något så är man två som kan fylla ut samtalet. Reaktionerna hos de vi mötte varierade starkt, generellt blev vi oftast bemötta bättre i studentområden än i familjehus…. Läs mer

Glad partiledare besöker glada aktivitster

Nu har även Piratpartiet Göteborg fått besök av vår partiledare Anna Troberg. Nu när valen närmar sig känns det peppande att få besök som lyfter och stimulerar val-självförtroendet det är något som gör oss aktivister gott. Pepp punkter: Anna  Troberg startade en kampanj igår där hon kommer varje dag att lägga ut en liten film där hon besvarar frågan vad hon kommer att göra / har gjort för att pusha Piratpartiet just den dagen.(läs mer här). Det är något som vi alla kan göra eller bli… Läs mer

Inga fler kristallnätter! – För alla människors lika värde

Det är exakt 75 år sedan Kristallnatten, den natt då nazisterna visade för världen vad som väntade den judiska befolkningen. Hundratals synagogor förstördes, tusentals butiker förstördes och plundrades, tiotusentals judar dödades eller fördes till koncentrationsläger. Idag är antisemitismen ännu levande runt om i världen. Men kristallnatten har en vidare betydelse. Vi vill uppmärksamma dagens rasism och hatbrott som riktar sig även mot invandrare, homosexuella, romer och människor med annan tro och kulturbakgrund än den som uppfattas som svensk. Vi vill visa på den kraft som… Läs mer

Nu kör vi – Dörrknackningskampanj!

KAMPANJA, KAMPANJA OCH ÅTER IGEN KAMPANJA! Val året är på sin ingång, och det är dags för Göteborgs som lokalavdelning att samla upp oss, så vi kan kampanja effektmässigt. Vad innebär det med dörrknacknings kampanj? “Dörrknackning är en av de bästa metoderna för att samtala med väljare. Att lägga stor vikt vid dörrknackning är därför viktigt för att lyckas bra i valet. Det är kul och givande att delta i dörrknackningsaktiviteter, både för att det är en enkel metod att lära sig och för att… Läs mer

PP Göteborg mot Stockholm

Den 12 oktober arrangerar Piratpartiet och Ung Pirat ett konvent inför EU-valet (EUkon) i Stockholm. Syftet med EUkon är att alla som kandiderar till EU-valet ska få en chans att presentera sig, och att vi ska få en sista chans att diskutera vilka åsikter vi ska ha inför valrörelsen. Under EUkon kommer det ges tid för att diskutera vad Piratpartiet vill med den Europeiska Unionen. Vad har vi för vision? Hur ser vårt Europa ut? Representanter från Piratpartiet Göteborg kommer närvara, det ger dig ännu en… Läs mer

Piratpartiet Göteborg – Uppstartsprotokoll

I PP Göteborgs uppstartsprotokoll kan du läsa om bland annat vår verksametsplan samt de olika styrelsemedlemmarna.   1.Mötets öppnande Mikael Persson förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Mötet fastställde röstlängden enligt följande: Nicolas Sahlqvist Christopher Hakulinen Egil Möller Göran Widham Anton Nordenfur Henrik Brändén Andreas Kettelholt Christian Aliaga Mikael Persson Deeqo Hussein 3. Mötets behörighet Mötet beslöt att finna sig behörigt. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare, och två justerare Mötet valde Mikael Persson till mötets ordförande. Mötet valde Anton Nordenfur till mötets sekreterare…. Läs mer

Piratpartiet Göteborg på Kulturnatta

Piratpartiet Göteborg Kultur och integritet, kom och lek! Christina Nilssons gata, 41104 Göteborg Fri entre, ingen åldersgräns 18 till 23 Konst och kultur skapas inte i ett vakum. Myten om den ensamma författaren som sitter på sitt loft och skriver utan inspiration utifrån är, i sig självt, en litterär konstruktion. Vi visar den vackra illustrativa kortfilmen “All Art is Derivative”. Men precis lika beroende som kreativiteten är av inspiration är den också av frihet. Om du är övervakad lägger du omedvetet band på dig själv,… Läs mer

Nyhet

Piratpartiet har precis skapat två grundläggande kurser/studiecirklar för nya och gamla medlemmar, som man kan köra lokalt:   Piratpartiskola – En grundläggande “Piratpartiskola”: Om varför folk gått med i partiet, partiets historia och partiets politik.   Utåtriktad kurs –  Grunderna för att övertyga, hantera media och skriva pressmeddelanden. Träning i praktisktinsändarskrivande, göra flyers/affischer och agitera och kampanja på gator och torg.   Känner du att det kanske skulle vara kul att leda en sådan cirkel/kurs, men att du är lite osäker? Då ska du komma… Läs mer